Category

سخنرانی

tribune

چگونه اشتباه در سخنرانی را مدیریت کنیم؟

توسط | سخنرانی | بدون دیدگاه

وقتی در حال سخنرانی یا ارائه کردن مرتکب اشتباه می‌شوید، دانستن اینکه برای هر کسی می‌تواند پیش بیاید، تا حد زیادی دلگرم کننده است. درحقیقت، این جزیی از ذات آدمی‌ست. زمانی که در حین حرف…

Read More